ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ”

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη

Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. διαρκεί 4 εξάμηνα, 120 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας σε μία από τις παρακάτω 2 ειδικεύσεις:

  • Δημόσια Υγεία: 10 θέσεις
  • Πολιτική Υγείας:10 θέσεις

Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας»

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣΙ «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας»

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Newsletter

Εισαγάγετε το email σας και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες

Search