Περιγραφή

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ευθύνη και συντονισμό του Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής & Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας».

 

Συντονισμένο με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς ακαδημαϊκές τάσεις, το Πρόγραμμα ακολουθεί τη διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο. Επιδιώκοντας λοιπόν την εκπαίδευση, την έρευνα και την επαγγελματική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας, ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τις εξής θεματικές:

  • τις σχέσεις υγείας, κοινωνίας και περιβάλλοντος
  • τις σύγχρονες όψεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης της υγείας
  • τις προκλήσεις που θέτουν στα συστήματα υγείας η τρέχουσα οικονομική κρίση και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, η ανεργία, το διεθνές εμπόριο, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές
  • την ανάμειξη των ΜΚΟ στο πεδίο της φροντίδας υγείας

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ που ενδιαφέρονται για τη Δημόσια Υγεία και την Πολιτική Υγείας, πιθανόν εργάζονται ή προσδοκούν να εργαστούν σε φορείς Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Υγείας.

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας.

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής (4 εξάμηνα).

Ημερολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται και σε εργαζόμενους. Με σκοπό τον μη αποκλεισμό τους τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες με αρχική κατανομή κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 17:00 - 20:00.

Η παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των φοιτητών. Με δεδομένη πλέον την επιδημία Covid-19 δεν αποκλείεται κατά περιόδους, και εφόσον, όταν και όσο χρονικό διάστημα αυτό κριθεί απαραίτητο, θα εφαρμοστούν, εκτός της φυσικής παρουσίας  και μέθοδοι σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης [online διαλέξεις και σεμινάρια].

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣΙ «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας»

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Newsletter

Εισαγάγετε το email σας και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες

Search