Διαδικασία επιλογής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή
των υποψηφίων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι να συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη βάση (δηλ. 5/10) στις γραπτές εξετάσεις.
Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει ανά κατεύθυνση που θα επιλέξουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στη μοριοδότηση.
Σε περίπτωση κενών θέσεων σε μία κατεύθυνση, οι θέσεις συμπληρώνονται από τους επιτυχόντες με την υψηλότερη μοριοδότηση, οι οποίοι εισάγονται στην κατεύθυνση της δικής τους επιλογής.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν στις γραπτές εξετάσεις να αναπτύξουν κριτικά (στην ελληνική γλώσσα) συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή και τα κεφάλαια 1-4 του βιβλίου του Marmot M. The health gap. The challenge of an unequal world. UK: Bloomsbury 2015 (εισαγωγή και κεφάλαια 1-6) 

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣΙ «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας»

54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Newsletter

Εισαγάγετε το email σας και θα σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες

Search